IT-Haldus

IT-Haldus on vajalik ettevõtetele, kellel on tarvis seadistada ja hallata andmesidevõrke, võrguseadmeid ning servereid. IT-Halduse spetsialistid aitavad tagada serverite ning võrgutaristu toimivuse, võimaldades ettevõtte töötajatel muretult oma igapäevaülesandeid täita.

IT-Halduse teenust on ettevõttele kindlasti vaja, kui:

IT-Halduse teenus koosneb järgmistest põhikomponentidest:

Enamus ettevõtteid omab serverid - seda siis  kontroritöö tarbeks või avalike  e-teenuste pakkumiseks. Tihti ei kaasne nendega aga piisavat oskusteavet. Serverite haldusteenus võimaldab ettevõttel unustada seletamatud tõrked veebilehtede ja failidega ning jätkata  teenuste või toodete tarnimist oma klientidele. Intraflexi spetsialistid haldavad nii Linux kui  Windows keskkondadel põhinevaid servereid.

Kõigil tänastel ettevõtetel on olemas internetiühendus ja suuremad või väiksemad kohtvõrgud, mis võimaldavad ettevõttesisest ja -välist infovahetust. Sellise võrgu olemasolu eeldab kogenud spetsialisti, kes aitaks  seda  turvata, seadistada, monitoorida ning vajadusel võrgurikkeid ja turvaintsidente lahendada.

Organisatsiooni infosüsteemid vajavad kaitset kolmandate isikute pahatahtliku tegevuse eest, alates kasutaja tööjaamu kimbutavatest viirustest ja  lõpetades andmesidevõrku või servereid ründavate pahalastega. Andmeturve on vajalik igale organisatsioonile ning see sisaldab endas mõisteid nagu antiviirus, tulemüür, VPN, autentimine. Kuna turvalisus kui lisakulu pole reeglina aktsepteeritud, tuleb seda eos silmas pidada kõigis IT-d hõlmavates arendus- ning haldusprotsessides, vältimaks nii katmata turvariskel, ebaproportsionaalseid kulutusi nende elimineerimisele või tagajärgede kõrvaldamisele.

Monitooringuteenus on seadmete ja võrgu tööparameetrite  kaugjälgimine, mis võimaldab võrdluses etalonnäitajatega automaatselt tuvastada väärtalitlust ning edastada vastavasisulise teabe vastutajatele.  Monitooringusüsteem saadab anomaalia tuvastamisel IT-Halduse spetsialistile rikketeavituse lühisõnumiga ning probleemid kõrvaldatakse enne, kui need jõuavad häirida ettevõtte tööprotsesse.

Esita päring, tellimus või küsi nõu siit