Intraserver

Intraserver on kontorilahendus, mis mõeldud eelkõige ettevõttele, kelle jaoks on olulised tõhus toimimine ning andmete hoiustamise turvalisus. Intraserver aitab korraldada nii kontori- kui kaugtööd, muutes inforingluse ettevõttes kiireks ja sujuvaks. Lahendus sobib nii ühe kui mitme kontoriga ettevõtetele.

Ettevõte vajab kindlasti Intraserverit, kui:

Intraserver koosneb järgnevatest põhikomponentidest:

Server on ettevõtte IT-vajadusteks optimeeritud arvutisüsteem, millel on õigesti seadistatud tarkvarapakett ja kvaliteetsed, dubleeritud riistvarakomponendid. Piisava andmeturbe tagamiseks toimub varundus eraldi füüsilisele anmekandjale. Server võib asuda nii ettevõtte kontoris kui serverimajutuskeskuses, sõltuvalt kliendi vajadustest ja võimalustest.

Intra- e. grupikataloogid on serveris asuvad failikaustad, mida ettevõtte töötajad kasutavad failide turvaliseks hoiustamiseks ja vahetamiseks. Intrakataloogid muudavad töö lihtsamaks - enam ei pea faile vahetama  kõrvalisi (ja tihti küsitava turvalisusega) teid pidi (nagu mälupulgad, e-post, Skype, Dropbox jms.) Intrakataloogides on andmed kaitstud ka töötaja arvuti rikete  - reeglina on viimane serverist madalama töökindlusega ning enam haavatav viiruste- või muude rünnete vastu.

Ligipääs Intrakataloogidele on üksikasjalikult kontrollitav nii kontorist kui ka väljaspoolt (turvalise privaatvõrgu VPN abil). Iga töötaja saab vastavalt oma õigustele faile luua, muuta ja kustutada. Intrakataloogide võimalik maht sõltub lahendusest.

Varundamine on töötaja arvutist olulisemate failide ja kataloogide automatiseeritud dubleerimine serverisse. Kõige sagedasemad varundamist vajavad kohad  on kasutaja töölaud, dokumendikaust ning e-post - nende kiire taastamine varukoopiast aitab säästa töötaja aega ning tagada ettevõtte jätkusuutlikkust.

Kasutajate töö väljaspool kontorit on tagatud turvalise kanali (VPN – Virtual Private Network) võimalustega. Nii saab töötaja igal ajahetkel oma sülearvuti või nutiseadme mugavalt ühendada kontoris paiknevate teenuste ja andmetega

Lisavõimalused:

Intranet on ettevõtte siseveeb, mis lihtsustab organisatoorse info jagamist. Nii on igal töötajal, osakonnal või kontoril lihtne oma igapäevatöö kohta vajalik teave teistele üksustele turvaliselt ja kontrollitult kättesaadavaks muuta. Avaldatavaid andmeid saab süsteemiliideste abiga pärida ka olemasolevatest andmekogudest. Koostatud materjale on lihtne uuendada ja muuta - säilivad nii jälg muudatuste tegijast kui sisust. Lahenduse koosseisu kuulub ka grupikalender.

Failijagaja on väliste osapooltega failivahetuseks mõeldud serveripind. Infovahetuseks ettevõtte klientidega on see kõige lihtsam ja töökindlam lahendus.

Teenus, mis võimaldab töötajatel hoida tööalased tekstivestlused ettevõtte piires, juhul kui ettevõttes ei soovita kasutada küsitavat privaatsust pakkuvaid  avalikke jutustamismootoreid nagu Skype.

Juhul, kui ettevõttel on palju e-posti kasutavaid töötajaid või muidu mahukas kirjavahetus, võib otstarbekaks osutuda  oma  e-posti serveri pidamine - piisava kettaruumi rentimine teenusepakkujate jagatud süsteemides on reeglina kulukam. Privaatserveris jätkub ruumi kõigile kirjadele - potentsiaalselt vajalike kirjade sageli keerukaks arhiveerimiseks puudub vajadus, ruumi suurendamine tähendab ühekordset investeeringut, mitte püsikulu kordistamist.

Esita päring, tellimus või küsi nõu siit